Akupunktur

Liviakliniken använder extra tunna nålar, som snabbt appliceras med ett nålrör. Allt för att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Foto: Martin Kroon

Tusentals år av observationsstudier och klinisk erfarenhet ligger bakom akupunktur enligt Kinesisk Medicin. Efter fyra års studier kan jag erbjuda dig akupunktur enligt denna metodik.

Stödjer hälsa, behandlar sjukdom

Akupunktur stödjer det som är friskt. Men behandlar också sjukdomstillstånd – både vid ohälsa i kroppen och vid själslig ohälsa.

  • 1984 godkände Socialstyrelsen akupunktur som behandlingsmetod mot smärta.
  • 1994 godkände Socialstyrelsen akupunktur som behandlingsmetod mot olika sjukdomstillstånd.

Akupunkturens effekter

Akupunktur påverkar hela kroppen, därför kan den behandla så många olika tillstånd. 

Akupunktur påverkar allmäntillståndet och bidrar till jämvikt i kroppens funktioner genom att:

  • få blod och vätskor att cirkulera bättre – så att syre och näring sprids effektivt i kroppen, och avfallsprodukter fraktas bort.
  • frigöra signalsubstanser och hormoner. Till exempel så brukar smärtlindring, avslappning och stimulering av förlossningsvärkar vara välkända, men det finns många fler.

Sammantaget ger akupunkturens effekter bättre förutsättningar till självläkning för både kropp och själ.

Hur funkar det?

En teori, menar att nålarna triggar de signaler som ständigt löper i vår bindväv – det elastiska nätverk i kroppen, som sträcker sig från ytan av huden ända ner till cellerna.

(The Awareness of the Fascial System, 2018).

Bindväven (fascian) finns överallt i kroppen – bindväv, nerver och blodkärl (vener och i vissa fall även artärer och lymfatika) löper tillsammans genom kroppen, bundna tillsammans bland annat i neurovaskulära buntar.

Dessa signaler i bindväven påverkar bl a mellanhjärnan, den del av det centrala nervsystemet som omfattar talamushypotalamus och epitalamus.

Fascian är den grundläggande strukturella konstruktionen i hela den mänskliga kroppen. (Vad är Fascia? Anatomi & Fysiologi – Guimberteux och Armstrong, 2015).

Bindvävsstråk – ”meridianer”

Bindväven med sin koppling till nervsystemet och blodcirkulationssystemet, motsvarar till ca 85 % det som i Kinesisk Medicin kallas meridianer.

Ovanstående är en modern förklaringsmodell, men det är ännu inte klarlagt exakt hur akupunktur fungerar.

Modern forskning om akupunktur

Modern forskning har kommit fram till vetenskapliga bevis för delar av de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit.

Här är några länkar till forskning och artiklar om akupunktur:

Inte bara avgränsade akupunkturpunkter

Det som kan vara problematiskt med akupunkturforskning är antagandet att kroppen består av akupunkturpunkter. Att nålning/stimulans på kroppsyta utanför dessa punkter inte påverkar. I verkligheten är hela kroppen en enda stor akupunkturzon med olika stråk och områden. Det använder man sig av i flera akupunkturstilar, till exempel Dr Tan’s och Master Tung’s stilar.

Att något inte är vetenskapligt bevisat behöver inte betyda att det inte fungerar – det kan bara betyda att ingen forskat tillräckligt på det, eller på rätt sätt.

(Läkare, Barnkliniken Sundsvalls sjukhus)
%d bloggare gillar detta: