Livsstilsmedicin – en livsstil som läker

När vi förstår hur vi skapar hälsa, så träder varje människas enorma potential fram – inte bara hennes symtom. Det ger egenmakt och drivkraft framåt.

Du kan göra mycket för att själv förbättra din hälsa. På Liviakliniken får du hjälp att påverka dina besvär – och ta makten över din egen hälsa.

Vi går igenom de delar som en hälsobyggande livsstil innehåller. Vilka faktorer som påverkar just dina besvär och vilka smarta livsstilsförändringar du kan göra.

Back to basic

Grunden för att skapa balans i din kropp, dina känslor och ditt liv, är att uppfylla de mänskliga basbehoven.

Med alltmer av den kost, näring, rörelse och återhämtning som vi människor ursprungligen är gjorda för, ger du kropp och själ rätt förutsättningar att självläka och hålla sig friskare.

Liviaklinikens koncept

Helhetsperspektiv och funktionella lösningar som integrerar mångtusenårig Kinesisk Medicin och modern Livsstilsmedicin på evolutionär grund, med varandra.

Konceptet utgår ifrån att vi människor behöver vissa naturliga förutsättningar i vår livsmiljö, för att leva, frodas och föröka oss på bästa sätt – precis som vilken art som helst.

När våra liv avviker för mycket från människans naturliga livsvillkor, så mår vi allt sämre och börjar till slut att fungera dåligt både fysiskt och känslomässigt.

Hur lång tid tar det att må bättre?

Dina förutsättningar avgör takten. Allt sker på dina villkor, i din egen takt. Hos Liviakliniken får du stöd hela vägen.

Förbättringsprocessen kan gå snabbt eller långsamt. Vissa besvär kan kännas bättre på några dagar medans andra besvär kan ta månader att påverka, hos samma person.

Utgångsläget för din hälsa är avgörande, och de livsstilsförändringar du gör. Förändringar anpassade till ditt tillstånd.  

Hur påverkas sjukdomar?

Livsstilsmedicin kan förbättra ditt välmående, dina hälsomarkörer och dina fysiska och mentala funktioner.

Men livsstilsmedicin kanske inte gör så att dina sjukdomar försvinner. Hälsa och välmående är så mycket mer än avsaknad av bakomliggande sjukdom.

De flesta besvär beror på din livsstil

80 % av alla hälsoproblem, beror på livsstilen. Piller trycker ner symtomen, men åtgärdar inte orsaken. Sjukdomen fortsätter att utvecklas.

Rangan Chatterjee, leg. läkare, UK. Fritt översatt. Länken går till en engelsk föreläsning på YouTube.

Vi glömmer lätt att de flesta av våra hälsoproblem är relaterade till våra levnadsvanor.

WHO:s senaste statistik för Sverige visar att livsstilssjukdomarna toppar ohälsolistan, och forskning visar att levnadsvanorna i hög grad bidrar till att allt fler insjuknar i livsstilsrelaterade sjukdomar. 10 000 svenskar dör i förtid varje år. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Länkar

%d bloggare gillar detta: