Stöd till fertilitet

Stärk din fertilitet på naturlig väg hos Liviakliniken i Sundsvall.

Foto: Canva.com

Hjälp vid ofrivillig barnlöshet

Genom att kombinera akupunktur, medicinsk laser, kosttillskott och lågkolhydratkost, med principer från Kinesisk Medicin och Evolutionsmedicin, så optimerar vi fertiliteten hos både kvinnor och män.

Med naturligt fertilitetsstöd, har de flesta av Liviaklinikens fertilitetsklienter blivit gravida på naturlig väg inom 4,5 – 6 månader. För någon har det tagit drygt 1 månad, för någon nästan 12 månader.

Naturligt fertilitetsstöd

Bästa förutsättningar för befruktning och en lyckad graviditet är viktigt för alla som försöker bli gravida – oavsett om det är på naturlig väg eller via IVF.

Att bygga upp grundhälsa, näringsstatus, hormonbalans, cirkulation till bäckenorganen och sänka stress – det ger er bästa grundförutsättning för befruktning och en lyckad graviditet.

Många börjar Liviaklinikens fertilitetsstöd med inställningen att det är en bra hälsosatsning även om de inte blir gravida.

Chansen att bli gravid är lägre ju äldre framför allt kvinnan är. Enligt Kinesisk Medicin är gränsen för ett meningsfullt fertilitetsstöd 45 år för kvinnor. För män finns ingen åldersgräns. Vi utgår från en helhetsbedömning av dig.

Tre månaders uppbyggnadsfas

Att påverka förmågan till befruktning och graviditet på ett naturligt sätt tar ungefär 3 månader. Det beror bland annat på att spermier och ägg behöver 70-90 dagar för att utvecklas och mogna.

Sen tar det ofta några månader till för att ”pricka rätt” i tid och lyckas befrukta ägget.

Under behandlingsperioden utvärderar vi resultatet var tredje månad. Om ingen förändring av olika indikatorer skett på 3 månader, så avslutar vi behandlingen.

Ska du göra IVF?

Du som ska göra IVF har bevisad nytta av att ta hjälp av akupunktur. Fertilitetsstödet påbörjas då tre månader innan för bästa resultat.

Börjar ni 6 månader innan, så kan hända att ni inte behöver IVF om allt går vägen.

Mina patienter har stått kvar i IVF-kön tills de varit hos mödravården och gjort ultraljudsundersökning.

Ibland kan naturligt fertilitetsstöd också hjälpa er som har misslyckade IVF-försök bakom er.

Läs mer: Ökad chans till lyckad IVF

Hur går Naturligt fertilitetsstöd till?

 1. Samtal: Vi har ett samtal för att avgöra om Liviaklinikens fertilitetsstöd är lämpligt för er. Ibland sker det via telefon, ibland vid första bokade träffen.
 2. Första träffen: Du har bokat Naturligt fertilitetsstöd – det är bra om ni båda är med. Ni får fylla i några frågeformulär om er hälsa, som stöd för att göra er behandlingsplan och avgöra vem/vilka av er som ska delta och på vilket sätt. Vi pratar om människans grundläggande behov för att skapa hälsa och fertilitet. Inspektion av puls och tunga enligt Kinesisk medicin.
 3. Löpande behandlingar: 3-4 gånger per menscykel för kvinnan. En gång/vecka för mannen ifall spermiekvalitet eller stress är ett problem. Tid finns för funderingar, kostråd och tips vid varje behandlingstillfälle.
 4. Avstämning: Var tredje månad stämmer vi av status på vissa indikatorer och bedömer ifall behandlingen ska fortsätta. Om IVF/ICSI blir aktuellt så anpassas behandlingen till att vara stöd för assisterad befruktning istället.
 5. Avslut: Vid konstaterad graviditet avslutas programmet, eller enligt överenskommelse vid avstämning.

Läs mer: Efter konstaterad graviditet

Vi använder:

Fertilitetsapp

Som kvinna mäter du din kroppstemperatur direkt när du vaknar varje morgon och registrerar i Natural Cycles. Det ger en genomsnittlig basal kroppstemperatur (BBT = Basal Body Temperatur), som appen sedan registrerar temperaturavvikelser utifrån under menscykelns gång.

Temperaturkurvans beteende i de olika faserna i menscykeln är viktig information för terapeuten att löpande anpassa din behandling utifrån.

Ägglossningstest, LH-stickor

Som kvinna gör du ägglossningstest med så kallade LH-stickor, några dagar innan förväntad ägglossning. Dessa stickor mäter mängden Lutealiserande hormon (LH) i urinen. Ett förhöjt LH indikerar att ägglossningen förväntas ske inom ca 12-48 timmar.

Kosttillskott

Vi använder ett helt batteri av vanliga vitaminer, mineraler osv av hög kvalitet. Normala doser, inga konstigheter.

Du får tips om var du själv köper kosttillskotten på nätet. Liviakliniken säljer inga tillskott. Beställ inga kosttillskott i förväg, innan du fått reda på vilka sorter och varumärken du ska använda.

Lågkolhydratkost

”Vår diet …den enskilt största faktorn vi har kontroll över, som radikalt kan öka oddsen för befruktning och graviditet”.

Dr Robert Kiltz, reproduktionsendokrinolog, fertilitetsspecialist, grundare / chef CNY fertilitetskliniker, USA.

Klinisk erfarenhet av lågkolhydratkost och fertilitetsoptimering finns främst från fertilitetskliniker i USA, men även i Danmark.

Kostens påverkan

Lågkolhydratkost hjälper huvudsakligen till att förbättra fertilitet på två sätt.

Genom att den:

 • minskar systemisk inflammation
 • hjälper till att balansera hormoner och används i sammansättningen av många inflytelserika reproduktionshormoner.

Att äta en lågkolhydratdiet som stärker fertiliteten kan:

 • förbättra spermiekvalitet
 • förbättra äggkvalitet,
 • öka chansen att bli gravid,
 • minska risken för graviditetskomplikationer,
 • optimera det totala välmåendet före befruktning.

Lågkolhydratkost vid PCOS

PCOS är ett tillstånd som bidrar till infertilitet hos kvinnor. Forskning visar att lågkolhydratkost förbättrar dessa kvinnors fertilitet.

Läs mer: Naturlig lågkolhydratkost

Lågkolhydratkost + TCM kostlära

Liviakliniken toppar din lågkolhydratkost med kostkunskap från Kinesisk Medicin, för ännu bättre effekt.

Akupunktur

I tusentals år har kineserna använt akupunktur som en viktig del i behandlingen av infertilitet.

Akupunktur enligt Kinesisk Medicin kan vara fördelaktigt för att förbättra fertiliteten hos både kvinnor och män, och dess effektivitet tros generellt vara på grund av:

 • förbättrad cirkulation i bäckenorganen
 • återställd hormonbalans
 • minskad inflammation
 • minskad mental/känslomässig stress

För att få ett lyckat resultat av fertilitetsoptimering med akupunktur framträder enligt studier två saker som de viktigaste: att rätt differentialdiagnos enligt TCM ställs, och en bra relation mellan terapeut och klient.

Är du mycket rädd för nålar så kan vi ha en dialog om nålfri behandling och använda laser istället.

Förbättrad spermiekvalitet

Flera faktorer kan störa manlig fertilitet, inkluderat lågt spermietal, strukturella abnormiteter, och reducerad rörlighet hos spermierna. Akupunktur har visats vara effektivt för att förbättra dessa kvaliteter. 

En studie visade att efter bara 10 behandlingstillfällen, så ökade den genomsnittliga procenten av friska spermier med mer än fyra gånger.

Akupunktur för kvinnlig fertilitet

Faktorer eller tillstånd som kan störa kvinnlig fertilitet inkluderar hormonella obalanser och oregelbundna menscykler, dålig äggkvalitet eller äggantal, endometrios, PCOS och immunologiska faktorer.

Ökad chans till lyckad IVF

Det finns ett överflöd av forskning som visar på fördelarna med akupunktur som en kompletterande behandling för att öka andelen graviditeter och levande födslar hos kvinnor som genomgår IVF, oberoende av de bakomliggande orsakerna. Ökningen ligger på mellan 35 – 60 % enligt olika studier.

Läs mer: IVF och akupunktur

Akupunktur vid PCOS

Även hos kvinnor med PCOS som inte genomgick någon annan fertilitetsbehandling, så var akupunktur effektivt för att förbättra hormonnivåer, främja ägglossning och reglering av menscykler. 

Stressreduktion

En 8 veckors test med akupunktur, visade att det fick kvinnorna att känna sig avslappnade och lugna och att de bättre kunde hantera den stress som var associerad med deras fertilitet.

Läs mer: Akupunktur

Graviditetstest

När mensen uteblivit tre dagar så gör du graviditetstest.

Efter konstaterad graviditet

Efter konstaterad graviditet erbjuder Liviakliniken:

 • Behandling för välmående graviditetens första tid. Med medicinsk laser och den behagliga värmen från moxalampan släpper vi på spänningar, vilket kan lindra illamående och oro. Enligt Kinesisk Medicin syftar moxabehandlingen till att ”hålla kvar graviditeten”.
 • förlossningsförberedande akupunktur från graviditetsvecka 38, för att stödja och stimulera:
  • livmoderhalsens mognad,
  • uppmjukning av senor och ligament, så att livmoderhalsens utvidgande underlättas,
  • allmän avslappning, ork och välbefinnande,
  • värkarbete – efter beräknat födelsedatum – om allt är ok enligt mödravården. Mjukt och fint – inga nålar på magen, ingen elakupunktur.

I mina behandlingar ingår även träning av andningsfokus och avslappning.

BMI och övervikt

Liviakliniken har ingen begränsning i BMI för att ta del av Naturligt fertilitetsstöd. Vikten utgör bara en del i den totala bedömningen.

Vid regionernas kliniker kan kvinnans BMI utgöra ett hinder för att få hjälp med assisterad befruktning. Några enhetliga riktlinjer bland Sveriges sjukvårdsregioner verkar dock inte finnas.

Till exempel kräver Akademiska Sjukhuset i sjukvårdsregion Mellansverige att kvinnans BMI är lägre än 35. Medan region Skånes riktlinjer säger att vid BMI 31-34 så fordras 10 % viktminskning (alt. viktminskning till BMI 30) före behandling.

Vävnadsrådet rekommenderade i sin utredning ”Assisterad befruktning – Uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014, att detta inte ska utföras vid ett BMI över 35.

Är vikten ett problem för dig?

Hos Liviakliniken utgör vikten bara en del i den totala bedömningen av om Naturligt fertilitetsstöd passar just dig.

Ifall vikten är ett stort problem, så kan vi börja med akupunktur, kost- och livsstilscoaching en period innan vi påbörjar själva fertilitetsstödet.

Boka tid för ett samtal, så ser vi tillsammans över din situation.

Övrigt

För att få offentligt finansierad utredning och behandling med IVF via Regionernas kliniker, så får kvinnan inte vara äldre än 39 år. Privata kliniker kan ha andra åldersgränser.

Länkar

Referenser och källor

Development of a fertility acupuncture protocol: defining an acupuncture treatment protocol to support and treat women experiencing conception delays. Smith, Caroline A, Cochrane, Suzanne och Possamai-Inesedy, Alphia. 2011, Journal of Alternative and Complementary Medicine.

A prospective randomized placebo-controlled study of the effect of acupuncture in infertile patients with severe oligoasthenozoospermia. Dieterle S, Li C, Greb R, Bartzsch F, Hatzmann W, Huang D. 2009, Fertility and sterility.

CNY Fertility. The Fertility Diet – Foods to Eat When Trying to Get Pregnant. CNY
Fertility. [Online] den 13 augusti 2021. https://www.cnyfertility.com/fertility-diet/.

Effects of acupuncture on rates of pregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation: systematic review and meta-analysis. Manheimer E, Zhang G, Udoff L, Haramati A, Langenberg P, Berman BM, Bouter LM. 2008, Brittish Medical Journal.

Magarelli, Paul C. How to Increase Sperm Count, Motility, Morphology And Overall Male Fertility. CNY fertility. [Online] den 13 juli 2021. https://www.cnyfertility.com/increasemale-fertility/.

Acupuncture for ovulation induction in polycystic ovary syndrome: A randomized controlled trial. Johansson J, Redman L, Veldhuis PP, Sazonova A, Labrie F, Holm G, Johannsson G, Stener-Victorin E. 2013, Journal of Cell Biology.

Paoli, Antonio, o.a. Effects of a ketogenic diet in overweight women with polycystic ovary syndrome. 2020.

Quantitative evaluation of spermatozoa ultrastructure after acupuncture treatment for idiopathic male infertility. Pei J, Strehler E, Noss U, Abt M, Piomboni P, Baccetti B, Sterzik K. 2005, Fertility and sterility.

Effect of acupuncture on sperm parameters of males suffering from subfertility related to low sperm quality. Siterman S, Eltes F, Wolfson V, Zabludovsky N, Bartoov B. 1997, Arch Androl.

Does acupuncture treatment affect sperm density in males with very low sperm count? A pilot study. Siterman S, Eltes F, Wolfson V, Lederman H, Bartoov B. 2005, Andrologia.

Li, Hang, o.a. EPA and DHA reduce LPS-induced inflammation responses in HK-2 cells: evidence for a PPAR-gamma-dependent mechanism. u.o. : Kidney International, 2005.

n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. Calder, Philip C. u.o. : American Journal of Clinical Nutrition, 2006, American Journal of Clinical Nutrition.

McDonald, Edwin. Don’t make the mistake of letting a diet kill sperm.
UChicagoMedicine. [Online] den 12 augusti 2021.
https://www.uchicagomedicine.org/forefront/health-and-wellness-articles/dont-make-themistake-of-letting-a-diet-kill-sperm.

Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases. Simopoulos, Artemis P. u.o. : Journal of the American College of Nutrition, 2002, Journal of the American College of Nutrition.

Li, Kelei, o.a. Effect of marine-derived n-3 polyunsaturated fatty acids on C-reactive protein, interleukin 6 and tumor necrosis factor α: a meta-analysis. u.o. : PLoS one, 2014.

Chavarro, Jorge E, o.a. Soy food and isoflavone intake in relation to semen quality parameters among men from an infertility clinic. Oxford, England : Human Repruduction, 2008.

Kiecolt-Glaser , Janice K, o.a. Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: a randomized controlled trial. u.o. : Brain, behavior and immunity, 2011.

Cui, Jie, Shen, Yong och Li, Rena. Estrogen synthesis and signaling pathways during ageing: from periphery to brain. u.o. : Trends in molecular medicine, 2013.

The effect of acupuncture on psychosocial outcomes for women experiencing infertility: a pilot randomized controlled trial. Smith CA, Ussher JM, Perz J, Carmady B, de Lacey S. 2011, The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Impact of electro-acupuncture and physical exercise on hyperandrogenism and
oligo/amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial.
Jedel E, Labrie F, Odén A, Holm G, Nilsson L, Janson PO, Lind AK, Ohlsson C, StenerVictorin E. 2011, American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

Effects of electro-acupuncture on anovulation in women with polycystic ovary syndrome. Stener-Victorin E, Waldenström U, Tägnfors U, Lundeberg T, Lindstedt G, Janson PO. 2000, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

DietDoctor. LCHF för nybörjare. DietDoctor. [Online] den 10 06 2021.
https://www.dietdoctor.com/se/lchf.

Bergqvist, Jonas. Ät och lev paleo. u.o. : Jonas Bergqvist, 2016.

The Cycle of the Seminiferous Epithelium in Humans: A Need to Revisit? Amann, Rupert P. 2013, Journal of Andrology.

Silber, Sherman J. Beating Your Biological Clock – How It Works. Infertility Center of St Louis. [Online] den 12 augusti 2021. https://www.infertile.com/infertility-101/femaleinfertility/beating-biological/.

1177 Vårdguiden. IVF, provrörsbefruktning. 1177 Vårdguiden. [Online] den 6 juni 2021. https://www.1177.se/barn–gravid/barnloshet/ivf-provrorsbefruktning/.

Region Uppsala. Utredning av ofrivillig barnlöshet. Akademiska sjukhuset. [Online] den 6 juni 2021. https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/dittbesok/undersokning/utredning-av-ofrivillig-barnloshet/.

Region Skåne. Regional riktlinje för assisterad befruktning. u.o. : Region Skåne, 2021.

Gottlieb, Claes och Aanesen, Arthur. Utredning av den infertile mannen eftersatt.
Läkartidningen nr 9. 2002.

Karolinska institutet. Oförklarad infertilitet kan ha genetiska orsaker. Karolinska
institutet. [Online] den 8 juni 2020. https://ki.se/forskning/oforklarad-infertilitet-kan-hagenetiska-orsaker.

: Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies. de Souza, Russell J, o.a. u.o. : The British Medical Journal, 2015, The British Medical Journal.

Fat or fiction: the diet-heart hypothesis. DuBroff, Robert och de Lorgeril, Michel.
2019, Brittish Medical Journal Evidence-based medicine.

American Heart Association. Trans Fats. Heart. [Online] den 08 juni 2021.
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/transfat#.Wl_lsWeovDQ.

Vitamin D and Male Fertility: An Updated Review. Cito, Gianmartin, o.a. u.o. : The
World Journal of Mens health, 2019, The World Journal of Mens health.

Blomberg Jensen, Martin . Vitamin D and male reproduction. Copenhagen : University Department of Growth and Reproduction, Rigshospitalet, 2014.

Blomberg Jensen, Martin, o.a. Vitamin D deficiency and low ionized calcium are linked with semen quality and sex steroid levels in infertile men. Oxford : Human reproduction, 2016.

Wehr, E, o.a. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men.
Oxford : Clinical endocrinology, 2010.

Possible influence of vitamin D on male reproduction. Boisen, Ida Marie, o.a. 2017, The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, ss. 215-222.

Quantitative evaluation of spermatozoa ultrastructure after acupuncture treatment for idiopathic male infertility. Pei, Jian, o.a. 2004, Fertility and Sterility.

Acupuncture and In Vitro Fertilisation: Recent Research and Clinical Guidelines.
Rosenthal , Lara och Anderson, Belinda. 2007, Journal of Chinese Medicine, ss. 28-35.

Colino, Stacey. Can the Keto Diet Help Boost Fertility? CCRM Fertility. [Online] den 8 januari 2019. https://www.ccrmivf.com/news-events/keto-diet/.

Pilz, S., o.a. Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Stuttgart. New York : Hormone and Metabolic Research, 2011.

A prospective randomized placebo-controlled study of the effect of acupuncture in infertile patients with severe oligoasthenozoospermia. Dieterle, Stefan, o.a. 2009, Fertility and Sterility.

Quantitative evaluation of spermatozoa ultrastructure after acupuncture treatment for idiopathic male infertility. Pei, Jian, o.a. 2004, Fertility and sterility

%d bloggare gillar detta: