Stödjande samtal ACT kbt

Samtal som förändrar – träna att släppa tag om det som hindrar dig, och att agera så att ditt liv blir rikare och mer meningsfullt.

Målet är att lära dig självläka de sår och den smärta som livet oundvikligen innebär. Att du hittar nya sätt att agera, och börjar leva ditt liv mer på det sätt du verkligen vill. Här och nu – redan idag.

Vad är ACT?

ACT har kopplingar till mindfulness / funktionell närvaro. Det ingår att lära dig fokusera på här och nu med hjälp av din andning, din kropp och dina sinnen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), är en psykoterapeutisk metod med ursprung i kognitiv beetendeterapi (KBT). ACT är en metod som hjälper patienter att leva i nuet och att leva enligt sina egna personliga värderingar.

När passar ACT som behandlingsmetod?

ACT har visat sig fungera med framgång vid till exempel depression, ångest, långvarig smärta och missbruk.

Källa: http://www.vården.se

Liviakliniken erbjuder samtal som stöd till utveckling och ökad livskvalitet. För vårdbehandling hänvisar jag dig till läkare eller legitimerad terapeut.

%d bloggare gillar detta: