IVF och akupunktur

Det finns idag många studier som visar att akupunktur ökar antalet lyckade IVF-behandlingar.

En studie från USA visar att akupunktur 13-15 gånger innan IVF-behandling, ökade antalet lyckade IVF:er med 60%. Analysen är gjord på 5 års data.

I analysen jämfördes kvinnor som:

  • endast gjorde IVF med
  • kvinnor som fick akupunktur på dagen för embryoåterföring, och
  • kvinnor som fick 13-15 akupunkturbehandlingar under sin IVF-cykel.

De kvinnor som fått mer akupunkturbehandlingar hade dubbelt så stor sannolikhet att få ett barn, jämfört med de kvinnor som bara gjorde IVF, och 60 % mer sannolikt jämfört med kvinnorna som bara fått två akupunkturbehandlingar på dagen för embryoåterföringen.

De patienter som fick bäst resultat var alltså de som fått mest akupunkturbehandlingar.

Källa: How Acupuncture Impacts IVF Success Rates

Data från 6000 patienter

En nyare metaanalys och översikt från Australien och Kina inkluderar 31 studier med över 6000 patienter, som fått akupunktur i samband med IVF och ICSI, visar följande resultat:

  • en signifikant 20%-ig ökning i klinisk graviditet,
  • 36% ökning av levande födslar, 
  • 31% högre implantationsresultat.

Källa: Effects of acupuncture during in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection: An updated systematic review and meta-analysis

– Forskningen tyder på att man förbättrar möjligheterna att bli gravid vid provrörsbefruktning [med akupunktur]. Det är svårare att bevisa att det även fungerar vid vanlig graviditet, men jag tror att det kan hjälpa för vissa grupper.

Gynekolog Mats Wikland, Fertilitetscentrum Carlanderska sjukhemmet i Göteborg.

Länkar

Akupunktur och IVF, Akupunktur och Barnmorskecenter i Sthlm

%d bloggare gillar detta: